Rainbow page separator

Nové Město chce motivovat obyvatele ke snížení množství odpadu

Středa, 30. Srpen 2017

Tašky na třídění odpadu

Nové Město na Moravě / Pokud se novoměstským obyvatelům podaří snížit objem nevytříděného komunálního odpadu, radnice jim sníží poplatek za jeho svoz a zpracování. Město chce tímto motivovat obyvatele, aby s odpadem lépe nakládali a důsledně ho třídili. Z celkového množství odpadu nyní tvoří tříděný jenom asi čtrnáct procent.
Po městě jsou rozmístěny nádoby na papír, sklo, plast a nápojové kartony, dále pak kontejnery na textil a drobná elektrozařízení, nádoby na bioodpad i velkoobjemové kontejnery, přičemž speciální vaničky jsou rovněž v zahrádkářských koloniích. Cílem města je, aby všechna tato místa byla dostatečně využívána a popelnice naplněné směsným odpadem se mohly vyvážet v delších intervalech. Celkově objem netříděného komunálního odpadu vyprodukovaného v Novém Městě klesá. V porovnání s rokem 1996, kdy se ho vyvezlo téměř dva tisíce tun, to loni bylo 1690 tun.