Rainbow page separator

Nové Město chystá halu, zónu pro podnikání i dům pro seniory

Úterý, 29. Prosinec 2015

Nové Město na Moravě / Na přípravu šesti hlavních projektů se hodlá v roce 2016 zaměřit novoměstská radnice. Jedná se o komunitní dům pro seniory za přibližně sedmadvacet milionů korun, který by měl vyrůst v lokalitě pod nemocnicí. Projekt se však bude realizovat pouze v případě, že se městu podaří získat dotaci, o kterou požádá do 15. ledna. Další důležitou stavbou ve městě je sportovní hala, náklady na ni jsou odhadovány na 60 milionů korun. Připravovat se bude rovněž výstavba kanalizace v místní části Nového Města Rokytno, na což by bylo třeba dvacet milionů korun.

V plánu je také rekonstrukce krovu, výměna střešní krytiny, vybourání depozitáře, přístavba turistického zázemí, výtahu, technického zázemí a obnova expozic v Horáckém muzeu. Odhadované náklady na tyto stavební práce činí jedenáct milionů.

Novoměstská radnice plánuje rovněž zrevitalizovat dlouhodobě nevyužívané areály v blízkosti průmyslové zóny. Nová zóna pro podnikání by měla podpořit úspěšné novoměstské podnikatele, jedná se o umístění přibližně pěti až deseti firem. Odhadované náklady na revitalizaci a přípravu zóny jsou dvacet milionů.

V příštím roce by vedení Nového Města chtělo přichystat i přesunutí základní umělecké školy do nových prostor. Stále se uvažuje o budově Všeobecné zdravotní pojišťovny na náměstí, ale vyloučena není ani možnost přístavby nové budovy na městských pozemcích. Náklady na tento projekt jsou předběžně vyčísleny na čtyřicet milionů korun.