Rainbow page separator

Nový úřad dokončí ještě letos

Pátek, 25. října 2013

Velká Losenice / Do konce letošního roku bude podle předpokladů hotova a zkolaudována rekonstrukce budovy nového Obecního úřadu ve Velké Losenici. Jakmile budou hotovy vnitřní prostory, dojde pak k zahájení provozu instituce. Na dokončení obecního úřadu Velkoloseničtí získali celkem čtyři sta padesát tisíc korun jako finanční příspěvek ze Státního zemědělského intervenčního fondu. O podporu požádali prostřednictvím Místní akční skupiny Havlíčkův kraj.
Dokončovaná rekonstrukce objektu, v němž bude napříště sídlit obecní úřad a kterou podpořila dotace z Programu rozvoje venkova ČR, se týkala především vybudování povrchů podlah v budově, dále nových dveří, zárubní a oken v přízemí. Celkové rozpočtové náklady na stavební práce činí více než milion korun.