Rainbow page separator

Oprava frekventované silnice přesáhne do zimního období

Neděle, 8. listopadu 2020

Jimramov / Ke konci se blíží oficiální uzavírka krajské silnice II/357 mezi Strachujovem a Jimramovem z důvodu rekonstrukčních prací před Jimramovem; povolena byla do poloviny listopadu a trvá od druhé poloviny května. Kraj Vysočina nedávno zveřejnil, že z důvodu sesuvu svahu na silnici mezi Strachujovem a Jimramovem, k němuž došlo po silných deštích, byla po předchozím urychleném administrativním řešení této havárie v říjnu zahájena oprava, neboť snahou kraje je na této významné komunikaci přes zimu obnovit provoz. Termín dokončení opravy je stanoven na 20. prosince, přičemž zdárná realizace záleží zejména na klimatických podmínkách.
Obousměrná objížďka pro osobní automobily vede z Jimramova přes Ubušín a Ubušínek do Dalečína a odtud pak dál po silnici II/357 směrem k Bystřici nad Pernštejnem. Nákladní vozidla nad 3,5 tuny jezdí z Jimramova přes Věcov a Nové Město na Moravě, dál po I/19 do Bystřice nad Pernštejnem a odtud po silnici II/357. I tato objížďka je obousměrná. Linkové autobusy uzavřený úsek objíždějí z Jimramova přes Ubušín a Unčín do Strachujova a zpět.