Radostín nad Oslavou, radostin nad oslavou, aktuality, Kopretina
Rainbow page separator

Pobočka Kopretiny v Radostíně nad Oslavou získala od obce nové prostory pro svoji činnost

Pátek, 4. listopadu 2011

nove-prostory-kopretina-2011Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, získala pro činnost pobočky v Radostíně nad Oslavou nové prostory v budově bývalé mateřské školy přímo ve středu obce.
Dosud měla pobočka Kopretiny své sídlo v prostorách zdejší farní klubovny. Pro činnost centra byly využívány prostory menšího rozsahu, zejména místnost pro děti byla značně stísněná.
Obec na základě předchozích jednání nabídla radostínské pobočce Kopretiny výhodný pronájem v nedávno uvolněných prostorách bývalé mateřské školy. „Z nových prostor máme velikou radost. Před oficiálním předáním obec prostory upravila podle našich požadavků, za což jí patří vřelé poděkování,“ sdělila Zdenka Šrámková, vedoucí zařízení Kopretina.
Již první dny provozu ukazují, že je o činnost Kopretiny v Radostíně nad Oslavou zájem. “Zaznamenali jsme zvýšený zájem ze strany zdejších rodičů. Do budoucna bychom rádi náš program ještě rozšířili,“ doplňuje Zdenka Šrámková.
Obec hodlá s možnostmi využití budovy ještě pokračovat. Do budoucna zde má například vzniknout společenská místnost, určená nejen pro činnosti Kopretiny, ale také pro výstavy, přednášky či koncerty.
„Velmi oceňuji zájem představitelů obce Radostín nad Oslavou v čele s panem starostou o poskytování služeb pro rodiny s dětmi, které jsou důležité pro podporu rodiny a její dobré fungování. Mé veliké díky patří především panu starostovi Josefu Fabíkovi za jeho obrovskou vstřícnost a vynikající spolupráci, díky které se mohou uživatelé našich služeb ještě v tomto roce setkávat v nových a k tomuto účelu upravených prostorách,“ sděluje s nadšením závěrem Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Autor tiskové zprávy: Jiří Niesyt