Rainbow page separator

Poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb získají dotace

Pondělí, 15. června 2020

Žďár nad Sázavou / Milion korun pro oblastní charitu a devět set tisíc korun pro další poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města se rozhodli přidělit zástupci žďárské radnice. Peníze vyčleněné na oba dotační tituly se letos nebudou žádným způsobem krátit. Od příštího roku by se ale měl způsob rozdělování dotačních peněz města změnit. „Nové financování bude orientováno na potřebnost dané sociální a zdravotní služby ve městě. O peníze se pak mohou přihlásit jednotliví poskytovatelé služby,“ uvedl žďárský místostarosta Josef Klement s tím, že na dotace určené pro sociální a zdravotní oblast by v příštím roce mělo být vyčleněno kolem dvou milionů korun.
Podle předběžného návrhu budou pro určitou službu, jako je například osobní asistence, odborné sociální poradenství, hospicová péče a řada dalších poskytovaných na území Žďáru, vyčleněny „balíčky“ peněz a následný finanční příspěvek rozpočítán na jednotlivé poskytovatele.