Rainbow page separator

Požádali o dotaci na dešťovou kanalizaci

Pátek, 27. Březen 2015

Sněžné

Sněžné / Místní komunikaci za evangelickým kostelem až po sběrný dvůr chtějí opravit ve Sněžném. Povrch cesty je již ve velmi špatném stavu, ale ještě než jej zástupci městyse nechají zrekonstruovat, plánují v místě vybudovat dešťovou kanalizaci. Ta by odváděla dešťové a povrchové vody ze sběrného dvora, silnice a evangelického kostela, jelikož svody ústí právě tam.
„Na výstavbu této dešťové kanalizace jsme požádali o dotaci z Programu obnovy venkova. Teprve po jejím vybudování bude moci být v místě proveden pevný povrch. Do té doby ale bude komunikace vyspravována pouze štěrkem,“ informovala starostka Sněžného Anna Havlíková.