Rainbow page separator

Rekonstrukci ochozu památky UNESCO dokončí letos

Pondělí, 11. Duben 2016

Zelená hora Žďár nad Sázavou, Santini, UNESCO

Žďár nad Sázavou / Loňské opravy prvního ochozu poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na žďárské Zelené hoře, který byl v havarijním stavu, budou dokončeny letos; vyjdou na tři miliony korun. Do kostela se v rámci stavebních úprav už v uplynulém roce vrátilo dvaadvacet zrestaurovaných svícnů a závěsné lampičky, vzniká rovněž nová elektroinstalace.
V dalších letech má památka zapsaná na seznamu UNESCO projít rozsáhlou celkovou revitalizací, která je odhadnutá na čtyřicet milionů korun. Podpořit by ji mohla evropská dotace. Stavební práce mají zahrnout výměnu oken, obnovu vnitřní výzdoby a původního vzhledu podlahy, zrestaurování mobiliáře a instalaci nového osvětlení kostela.
Žďárská „zámecká“ farnost, která se o památku, jež byla v roce 2014 navrácena církvi, stará, rovněž počítá s úpravou prostranství mezi kostelem a ambity, kde se počítá s přesunem posledních hrobů. Po dokončení oprav kostela přijdou na řadu ambity.