Spektrum
Rainbow page separator

Spektrum slavnostně otevřelo nové prostory

Pondělí, 26. Leden 2015

Slavnostní otevření Spektrum

Žďár nad Sázavou / Slavnostního otevření zrekonstruovaného objektu Spektra ve žďárské Žižkově ulici se zúčastnili hosté i odborníci, zástupci Kraje Vysočina, Žďáru nad Sázavou a dalších institucí. Pracovníci Spektra představili svoji činnost i výhody nových prostor. Prohlédnout si je přišla také více než stovka zájemců z řad veřejnosti. „Programy primární prevence nyní můžeme poskytovat nejen ve školách, ale i v naší přednáškové místnosti,“ uvedla Petra Nováčková, vedoucí centra primární prevence. To ročně pomocí svých programů osloví více než dva tisíce dětí na Žďársku a Havlíčkobrodsku.

V zrekonstruované budově jsou k dispozici tři služby, které svojí činností pokrývají téměř celou oblast problematiky drog a závislostí. Funguje tam pracoviště centra primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, kontaktní a poradenské centrum pro uživatele drog a také adiktologická ambulance. Ta se zabývá ambulantní léčbou různých forem závislostí a pomáhá i blízkým osobám závislých.

Budovu získalo Kolpingovo dílo ČR, které Spektrum provozuje a jako jediný poskytovatel v kraji nabízí komplexní služby v oblasti drogové problematiky, do pronájmu od žďárské radnice v roce 2011. Objekt byl po léta neudržovaný a ve velmi špatném stavu. Pracovníci Kolpingova díla ČR proto nechali vypracovat projekt rekonstrukce, následně se na ni podařilo získat dotaci z regionálního operačního programu. Za přispění Žďáru nad Sázavou i díky vlastním zdrojům byl od srpna 2013 do konce roku 2014 objekt včetně jeho těsného okolí zrevitalizován.