Rainbow page separator

Staré stromy v alejích půjdou k zemi, přibudou stovky dalších

Sobota, 12. Prosinec 2020

Žďár nad Sázavou / Celkem 384 stromů bude příští rok vysazeno a 230 pokáceno v souvislosti s druhou etapou obnovy veřejné zeleně ve Žďáře. Tentokrát půjde prioritně o revitalizaci stromořadí a kácet i sázet se bude ve žďárských ulicích Brněnská, Horní, Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho, Barákova, Jiřího z Poděbrad, Veselská, Zahradní, 1. máje a Drdlova. Zakázka navazuje na předchozí obnovu veřejné zeleně z roku 2018, kdy bylo ve městě ošetřeno a vysazeno několik stovek nových stromů. Tehdy byly také pokáceny staré a nemocné či staticky nestabilní dřeviny, jiné zase odborně ošetřeny a další vysazeny v okolí hřbitova v Jamské ulici a u Horního rybníka, na hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice, v části čtvrti Vodojem, v parku u školy v Palachově ulici, v sídlišti v ulicích Haškova a Chelčického, podél chodníku od nádraží ke ŽĎASU a v sídlišti podél ulice Neumannova.

V souvislosti s obnovou žďárských alejí jde opět o kácení dřevin, jejich arboristické ošetření, novou výsadbu a rovněž následnou péči o stromořadí. Revitalizační práce potrvají do roku 2022, žďárská radnice na ně z rozpočtu na příští rok vynaloží přibližně 4,8 milionu korun.