Rainbow page separator

Stromy rostoucí nad potrubím šly k zemi kvůli jeho výměně

Sobota, 20. srpna 2016

Stromy rostoucí nad potrubím šly k zemi kvůli jeho výměně

Žďár nad Sázavou / Oprava kanalizačních rozvodů byla v minulých dnech zahájena na prostranství před „druhou“ základní školou v Komenského ulici.
Kanalizace se již nacházela v havarijním stavu a v rámci její opravy došlo rovněž ke skácení několika vzrostlých stromů a keřů, které před základní školou rostly. Tyto dřeviny však byly v minulosti nevhodně vysazeny přímo nad kanalizačním potrubím a jeho rekonstrukci nebylo bez jejich pokácení možné provést.
Kácení povolil žďárský odbor životního prostření s tím, že dojde k provedení náhradní výsadby, a to tak, aby již v budoucnu nedocházelo ke kolizím zeleně s položenými inženýrskými sítěmi.