Rainbow page separator

Studánky začátkem listopadu normám pro pitnou vodu nevyhověly

Čtvrtek, 10. listopadu 2022

Žďár nad Sázavou / Přítomnost koliformních bakterií negativně ovlivnila kvalitu vzorků vody odebraných začátkem listopadu ze tří žďárských studánek pravidelně sledovaných hygieniky. Normám pro pitnou vodu tak nevyhověly jak studánka Salvátorka, tak i prameny Klafar a U Křiváku. Mimo to voda ve všech třech studánkách vykázala nižší hodnotu pH, je tedy kyselejší než stanovuje norma. Jakost vody je však garantována pouze v den odběru.
Přítomnost koliformních bakterií představuje fekální znečištění vody z trávicího traktu teplokrevných živočichů, přičemž takto kontaminovaná voda může konzumentům způsobit různé zdravotní problémy, jako je průjem, nevolnost, bolesti břicha nebo zvracení. Pravidelné odběry vody a rozbor vzorků nechává u uvedených pramenů žďárská radnice prostřednictvím hygienické stanice provádět jednou měsíčně již dlouhou řadu let. Důvodem je, že i když prameny Salvátorka, Klafar i U Křiváku nejsou vedeny jako primární zdroj pitné vody, mezi místními obyvateli i chataři se těší značné oblibě.