Rainbow page separator

Studenti se učili „Dornově metodě plus“

Úterý, 20. Březen 2018

Žďár nad Sázavou / Žáci druhého a třetího ročníku učebního oboru rekondiční a sportovní masér úspěšně prošli ve dnech 5. 3. – 7. 3. 2018 kurzem „Dornovy metody plus“ a získali tak certifikát s mezinárodní platností.

Žáky školili ti nejlepší z nejlepších v České republice. MgA. Zuzana Prouzová- Lehrmannová a Josef Púry jsou uznávanými mezinárodními lektory této metody a přednáší nejen u nás, ale i v zahraničí. Společně s lektory se žákům věnovali i asistenti, kteří pomáhali s dohledem nad správným provedením nápravných technik.

„Dornova metoda plus“ je jednou z nejúspěšnějších alternativních terapií pohybového aparátu. Tato metoda umožňuje správné usazení kloubních hlavic do kloubních jamek, správné vycentrování kloubů, srovnání pánve, vychýlených obratlů i délky dolních končetin. Příjemná pracovní atmosféra a nadšení žáků jsou dokladem toho, že chuť učit se něčemu novému je posouvá dál ve svém oboru a otevírá jim dveře k dalším studijním i pracovním příležitostem.

Nejlepším žákům byla nabídnuta možnost spolupráce formou asistence při kurzech, které lektoři organizují. A takováto nabídka jistě nepřichází každý den. Poděkování patří lektorům, ale také škole, která kurz pro žáky zorganizovala. Každá další vzdělávací aktivita a nadstavba k probíranému učivu totiž usnadňuje žákům vstup na trh práce a pocit, že žáci odcházejí dobře připraveni, je to, o co nám především jde.
Jana Vomáčková, učitelka odborného výcviku
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou s.r.o.