Rainbow page separator

Tašky na odpady si lidé rychle rozebrali, město pořídí další

Pondělí, 7. října 2019

Tašky na třídění odpadu

Žďár nad Sázavou / Na více než šedesát tisíc korun vyšlo žďárskou radnici vymytí všech popelnic určených na biologicky rozložitelný odpad, které obyvatelé podle pokynů úředníků ve dnech 17. a 18. září přistavili na přístupná místa. Akci částečně podpořil Kraj Vysočina, přičemž z příslušného grantového programu byly pořízeny taktéž záložky do knih s údaji o třídění komunálního odpadu ve Žďáře nad Sázavou, které se staly součástí říjnového zpravodaje města.
V souvislosti s podporou třídění odpadu ve městě je i pro příští rok počítáno s pořízením dalších barevných tašek na tříděný odpad pro žďárské domácnosti. Letos jich město zajistilo tisícovku, přičemž zhruba během tří měsíců si je rozebrali zájemci z řad obyvatel s trvalým bydlištěm ve Žďáře nad Sázavou, kteří tuto možnost v předešlých letech ještě nevyužili.