Žďársko, zdarsko, aktuality, tři králové, sbírka
Rainbow page separator

Třináctá tříkrálová koleda pro letošek skončila

Úterý, 15. Leden 2013

????????????????????????????????Zhruba 1 300 koledníků žďárského okresu dokončilo dnešním dnem svoji pouť. 411 kasiček je postupně v rámci kompetencí měst a obcí rozpečeťováno a výtěžky předávány na centrální účet Charity Česká republika. Tam budou poté rozděleny dle variabilních symbolů příslušným charitám.

Část letošní sbírky např. poputuje na rozšíření služby Osobní asistence do dalších lokalit a na podporu terénní služby zabývající se poskytováním pomoci sociálně slabým rodinám s dětmi.

A protože se v letošním roce očekává velmi nepříznivá situace s financováním služeb, vznikne v rámci Oblastní charity Žďár nad Sázavou tzv. rezervní fond. Tento fond bude v případě potřeby využit na podporu služeb, které se ocitnou ve finanční krizi.

trikralova-sbirka-charita-zdar-nad-sazavou-2013-4jpg„Chtěla bych moc poděkovat především všem koledníkům, kteří neváhali věnovat svůj čas a energii dobré věci, dále všem štědrým dárcům, kteří poskytli dar na pomoc potřebným a také všem těm, kteří se nějakým způsobem podíleli na organizování Tříkrálové sbírky 2013. Díky za skvělou spolupráci,“ sdělila ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Ing. Jana Zelená.

V neděli 13. ledna 2013 se v Novém Městě na Moravě uskutečnil již sedmý Tříkrálový koncert. Všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli, poděkoval svým vystoupením komorní sbor FONS ze Žďáru nad Sázavou a již podruhé orchestr N. Kyjovského při ZUŠ Bystřice n. P.

Aktuální stav výtěžku může veřejnost sledovat v záhlaví stránky www.zdar.charita.cz

Připravila: Lenka Šustrová