Rainbow page separator

U kostela na Zelené hoře se budou řešit také toalety

Středa, 12. Srpen 2015

Zelená hora - hřbitov Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Rovněž na chybějící toalety u poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře dojde v souvislosti s jeho plánovanými opravami. S rostoucím počtem turistů se to již stalo nutností. „Když přijede zájezd, posíláme je zatím do obřadní síně na nový hřbitov, ale to není stálé řešení,“ konstatoval duchovní tamní farnosti Vladimír Vojtěch Záleský.
V nejbližších letech je u kostela – památky zapsané na seznamu UNESCO, která byla v loňském roce vrácena do majetku církve, počítáno například s opravou fasády. Půjde vždy o jednu část hvězdice včetně výměny oken s kovovými rámy a vitrážovým sklem, přičemž dojde k úpravám na základě původní podoby svatostánku.
Už v příštím roce by podle podmínek stanovených při zapsání památky na seznam světového kulturního dědictví měly být z areálu poutního kostela vymístěny i zbývající hroby. Zůstat by tam měl pouze hrob Matěje Josefa Sychry, v němž jsou zároveň uloženy ostatky Bonifáce Procházky. V obou případech se jednalo o duchovní, kteří mají zásluhu na záchraně Zelené hory.