Rainbow page separator

U kostela na Zelené hoře snad po letech přibudou nové toalety

Středa, 26. Prosinec 2018

Žďár nad Sázavou / Dva miliony korun jsou v rozpočtu města pro rok 2019 vyčleněny na stavební úpravy v okolí poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, která je zapsaná na seznamu památek UNESCO. Peníze jsou určeny na obnovu okolí svatostánku spočívající v úpravě veřejného osvětlení, případně i řešení sociálního zařízení. Toalety u poutního kostela svatého Jana Nepomuckého dlouhodobě chybějí, pročež jeho návštěvníci musejí využívat sociální zařízení patřící k obřadní síni na nedalekém novém hřbitově.
V letošním roce na Zelené hoře probíhaly stavební práce podpořené evropskou dotací ve výši 42,7 milionu korun, které budou v následujících letech pokračovat. Projekt byl zaměřen na obnovu exteriéru i interiéru, které byly v mnohých případech v nevyhovujícím stavu. Do konce roku 2020 dojde jak k opravě fasády, oken i štukové výzdoby, tak ke zrestaurování mobiliáře, podlahy a osvětlení památky. Následně bude rovněž otevřena další návštěvnická trasa a nová expozice.