Rainbow page separator

U nových parcel vybudují dešťovou kanalizaci

Neděle, 22. Listopad 2015

Trubka

Svratka / Správní řízení k vydání povolení pro vybudování dešťové kanalizace v lokalitě s parcelami pro výstavbu rodinných domů Slunný vrch bylo zahájeno. Součástí kanalizace pro odvedení dešťových vod z budované lokality budou dva nové sběrače dešťové kanalizace. Ty budou zaústěny do stávající kanalizace, která odvádí vody do vodního toku Řivnáč. Jeden sběrač má být o délce 642,2 metru a druhý 217,2 metru.
Z pětadvaceti pozemků na Slunném vrchu, které budou v příštím roce vybaveny inženýrskými sítěmi, je ještě několik volných.
Svratecká radnice v lokalitě plánuje připravit celkem pětatřicet zasíťovaných parcel. Budou napojeny na veřejnou technickou infrastrukturu – vodovodní řad, přípojky vody, splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, plyn a elektřinu. Dojde i k vybudování trafostanice, nového úseku místní komunikace, osvětlení a stožárů. První zájemci by na Slunném vrchu mohli začít stavět na podzim příštího roku, anebo na jaře 2017.