Rainbow page separator

V nemocnici odstartovala obnova centrálního zdroje chladu

Středa, 22. Duben 2020

V nemocnici odstartovala obnova centrálního zdroje chladuNové Město na Moravě / Rekonstrukci centrálního zdroje chladu, který zajišťuje nucenou výměnu vzduchu pro operační sály, anesteziologicko-resuscitační oddělení, jednotky intenzivní péče, následné intenzivní péče, pooperační pokoje a další prostory s potřebou chlazení, zahájili v novoměstské nemocnici. Zdroj, jenž byl zprovozněn v roce 1998 a dnes už je po ekologické i technické stránce zastaralý, se nachází na střeše chirurgického pavilonu.
„Rekonstrukce zahrnuje náhradu stávajícího zdroje za nový, který zároveň zajistí i zálohu potřebného výkonu. Samozřejmě musí splňovat veškeré současné legislativní požadavky, a to jak na bezpečnost provozu, ekologii, tak i na splnění hygienických požadavků, zejména odpovídající hlučnost provozu,“ vyjádřil se technický náměstek novoměstské nemocnice Jiří Drdla.
V rámci obnovy proběhne výměna všech výkonových oběhových čerpadel, klapek a směšovače. Soustava bude řízena novým systémem měření a regulace, jenž zajistí optimální provoz. „Rekonstrukce proběhne za provozu operačních sálů a dalších prostorů, které využívají chlazení. Zdravotnické provozy by rekonstrukce neměla výrazně omezit. Hotovo by mělo být do konce května. Celkové náklady jsou vyčísleny na 4,32 milionu korun včetně DPH,“ doplnila ředitelka zdravotnického zařízení Věra Palečková s tím, že náklady hradí Kraj Vysočina coby zřizovatel nemocnice.