Rainbow page separator

V památkově chráněném křižáneckém domě otevřeli Stodolu

Čtvrtek, 1. července 2021

Křižánky / Komunitní centrum Stodola přebudované z bývalého hospodářského zázemí tamního Panského domu otevřeli v Křižánkách. Slavnostního přestřižení pásky se ujaly děti z místní školy a školky, které budou centrum také využívat. Rekonstrukci památkově chráněné nemovitosti podpořila evropská dotace a na pracích se podíleli i místní řemeslníci. Cílem projektu byla přestavba nevyužívané stodoly na zázemí pro sociální, vzdělávací a volnočasové aktivity i kulturní a zájmové akce pro obyvatele Křižánek a okolních obcí. Stodola poskytne zázemí pro tři a více aktivit s kapacitou přes šest desítek osob, přičemž umožní kombinaci komunitních a veřejných služeb, základního sociálního poradenství se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.
„Věřím, že tento objekt v historickém jádru obce, jehož rekonstrukce se viditelně vydařila, bude plnit svůj účel a přispěje k dalšímu oživení společenských aktivit a rozvoji Křižánek,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj Hana Hajnová.
Součástí slavnostního otevření Stodoly bylo rovněž přiblížení projektu vybudování tří sociálních bytů s celkovou kapacitou šesti lůžek. Určeny jsou především pro mladé rodiny s nízkými příjmy, které je mohou využívat do doby, než se zlepší jejich finanční situace. Druhou cílovou skupinou pro tento typ bydlení jsou senioři, kteří již nezvládnou udržovat své domy a s obtížemi se starají sami o sebe.