Rainbow page separator

Ve Veselí se chystají opravovat kanalizaci i veřejný prostor

Středa, 1. Leden 2020

Trubka

Nové Veselí / Několik rekonstrukcí a stavebních úprav v příštím roce připravují v Novém Veselí. Na jaře se začne například s opravou veřejného prostoru před poštou a restaurací U Raka. „Provedou se výměny odvodňovacích žlabů, dojde k vyrovnání nerovností u zámkové dlažby, instalují se parkové sloupy veřejného osvětlení a provedou další úpravy. Souběžně s touto opravou také dojde na rekonstrukci chodníku v ulici Dolní podél firmy Efko – karton a budovy lihovaru,“ informoval starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek. Tyto stavební akce podpoří krajská dotace.
V roce 2020 čeká obnova rovněž kanalizaci v ulici Příčná, která se již nachází v havarijním stavu. Zrekonstruován bude taktéž vodovodní řad a některé části kanalizace v ulici Dolní. „Obě akce investorsky zajišťuje Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, městys se na nich finančně podílí ve výši třicet procent z realizační ceny. Na všechny prováděné akce budou vyhlášena výběrová řízení. Následně se v těchto lokalitách opraví i komunikace,“ doplnil starosta.