Rainbow page separator

Vyhodnocení provozu Taxíku Maxíku proběhne v listopadu

Středa, 5. října 2022

Žďár nad Sázavou / Celkem 868 lidí do poloviny září využilo službu Taxík Maxík. Do projektu Nadace Charty 77 – Konta Bariéry ve spolupráci s lékárnami Dr. Max zaměřeného na přepravu seniorů a handicapovaných osob se Žďár připojil od začátku letošního roku. Nejvíce cest pasažérů směřuje k lékařům, denně jde asi o osm lidí, a zhruba čtyři desítky pasažérů tento způsob přepravy do zdravotnických a sociálních zařízení, úřadů a dalších institucí či za nákupy využívá pravidelně.
Smlouva o výpůjčce automobilu typu Ford v úpravě combi, kam je možné naložit i invalidní vozík, mezi městem a Sociálními službami města Žďár nad Sázavou, které službu zajišťují, byla rozšířena o dopravu seniorů a zdravotně handicapovaných do novoměstské nemocnice, tedy mimo město. Tuto možnost zatím využila asi dvacítka lidí. Cena cestování po městě je 50 korun, do nemocnice jde o 130 korun na každou jízdu. Službu mohou i nadále využívat osoby starší 65 let věku a držitelé průkazu ZTP, ZTP/P s trvalým pobytem ve Žďáře nebo jeho místních částech. Jednání k vyhodnocení stávajících podmínek provozu Taxíku Maxíku a k návrhu změn se uskuteční v listopadu.
Taxík Maxík začal ve Žďáře coby prvním vysočinském městě jezdit v lednu 2022. Konto Bariéry hradí náklady za první rok poskytování služby, přičemž v dalších letech bude projekt, jehož udržitelnost byla prodloužena na osm let, dotovat město.