Rainbow page separator

Za odpady v Novém Veselí letos děti platit nemusí

Úterý, 22. Listopad 2016

Nové Veselí, letecká fotografie

Nové Veselí / Do posledního listopadu jsou novoveselští obyvatelé povinni uhradit poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu za letošní rok; k tomuto účelu jim byly do poštovních schránek doručeny předvyplněné složenky. Poplatek za odpady je možné zaplatit také v hotovosti v pokladně úřadu městyse, anebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu.
Letos se podle nové místní vyhlášky o komunálních odpadech rozšířil okruh osob osvobozených od uhrazení tohoto poplatku. Osvobození se v Novém Veselí týká zejména dětí do 17 let, a to včetně dosaženého věku.