Rainbow page separator

Za rok se do Alzheimer poradny přišla informovat stovka lidí

Úterý, 2. Květen 2017

Poliklinika Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Více než stovka lidí za rok jejího fungování využila služby Alzheimer poradny Vysočina, která je k dispozici v prostorách Senior Pointu ve žďárské poliklinice. Poradna pomáhá jak lidem, kteří trpí demencí, tak i jejich blízkým, již o ně pečují. Služby poradny mohou zájemci využívat dvakrát do měsíce. „Řešíme široké spektrum situací, které v každodenním životě nemocného s demencí nastávají. Blízkým poradíme, jak upravit lůžko nebo byt, aby byla již tak náročná péče o nemocného snesitelnější a abychom přispěli k prodloužení období, kdy rodina zvládne péči o nemocného v domácím prostředí,“ přiblížila odborná pracovnice poradny Marcela Rýpalová.
Lidé pečující o nemocného blízkého se musí rovněž seznámit s podstatou choroby a změnami, které v důsledku demence nastávají v myšlení pacienta. Nutné je například upravit způsob komunikace a správně dávkovat informace. „Tím se snažíme snížit množství nedorozumění mezi nemocným a pečujícím, která vedou k oslabování vzájemné důvěry a ke stresu na obou stranách,“ sdělila Marcela Rýpalová.
Alzheimer poradna funguje v prostorách Senior Pointu každou první středu v měsíci od 8 do 15 hodin, v případě potřeby i každé třetí úterý v měsíci v době od 13 do 17 hodin. Na konzultaci je nutné se objednat telefonicky nebo e-mailem, poradenství může být anonymní a je poskytováno zdarma.