Rainbow page separator

Za Žďársko bojuje o Zlatou jeřabinu šestnáct počinů

Pondělí, 29. Únor 2016

Žďársko / Od 1. března mohou lidé podpořit kulturní počiny a aktivity nominované do 12. ročníku krajské ankety Zlatá jeřabina 2015. Jako v předchozích letech se hlasuje ve dvou kategoriích – kulturní aktivita a péče o kulturní dědictví. V průběhu března, kdy je možné hlasovat, je popis jednotlivých počinů k dispozici na webu Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz/pocinroku. Ocenění a finanční dar získají v obou kategoriích tři aktivity s nejvyšším počtem hlasů.
Ze žďárského okresu byly v kategorii kulturní aktivita nominovány meziříčský Evropský festival filosofie, žďárský festival KoresponDance, živý betlém z Měřína, žďárské Muzeum nové generace, festival Otevřeno Jimramov, bystřické Slavnosti brambor, odhalení památníku svaté Zdislavy v Křižanově a novoměstský festival Slunohraní.
Za péči o kulturní dědictví je z okresu do ankety navrženo rovněž osm počinů. Jedná se zrestaurování oltáře v bystřickém kostele svatého Vavřince, středověkých nástěnných maleb v kostele svatého Jakuba v Dalečíně, obnovu fasády v kostele svatého Matouše ve Fryšavě, zrestaurování varhan v kostele svatého Jakuba Většího v Osové Bítýšce, obnovu kazatelny v kostele svatého Filipa a Jakuba v Pavlově, opravu střechy evangelické fary v Rovečném, obnovu fasád vstupních věží meziříčského zámku a obnovu mobiliáře ve žďárském poutním kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře.