Rainbow page separator

Stručná historie města Žďár n.S.

Historie města sahá až do roku 1100. V té době stála u brodu přes řeku Sázavou tržní osada, která se nacházela poblíž dnešního zámeckého areálu. V roce 1252 byl poblíž, panem Bočkem z Obřan, založen cisterciácký klášter. Osada se přestěhovala níže po toku řeky a to do míst tzv. Starého města, dnešní městské části „Klafar“. A krátce poté do místa dnešního historického jádra města (okolo kostela sv. Prokopa).

Dnešní jádro města leží na návrší na levém břehu řeky Sázavy. Má nepravidelné čtyřúhelníkovité náměstí s bývalou renesanční radnicí a morovým sloupem. Vůbec první zmínka o Žďáře jako městečku se zmiňuje listina z roku 1293. Obec Žďár však byla na město povýšena 1607 a to kardinálem Františkem z Ditrichštejna. Ten městu udělil nová privilegia a také nový znak. Roku 1784 byl klášter na žádost tehdejšího opata zrušen. Jádro klaštera bylo přebudováno na zámek. Ten vystřídal několik majitelů. Dnes zámek vlastní potomek šlechtického rodu Kinských.

Dalším důležitým milníkem v historii bylo zavedení železničního spojení města a to na trati Praha – Brno (1898-1905). Zajímavostí je, že roku 1928 navštívil město prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Snímek z této návštěvy byl poté vzorem pro československou známku s děvčátkem v kyjovském kroji vydanou roku 1938.

V roce 1949 se poprvé setkáváme s názvem města Žďár nad Sázavou, pojmenováno bylo dle železniční stanice a vzniklo sloučením Města Žďár a obce Zámek Žďár. Ve stejném roce se město stalo okresním městem a po výstavbě Žďárských strojíren a sléváren (ŽĎAS) se město stalo významným průmyslovým centrem na Vysočině. S výstavbou strojíren je spjat prudký nárůst počtu obyvatel a mění se tím celý ráz města i okolní krajiny. Vzniklo moderní, obchodní a správní centrum, kdy po obvodu města vznikala nová sídliště. V současné době se město nadále rozrůstá a to v oblasti svého vzniku, tedy v místní části Klafar. Sídliště na Klafaru se má postupně rozšířit až k místu prvních zmínek o městě  (po západní straně proti proudu řeky Sázavy až k původnímu brodu u Zámku).