Rainbow page separator

Žďárská poliklinika hledá nového provozovatele laboratoře

Neděle, 12. července 2020

Žďár nad Sázavou / Pacht na laboratoř klinické biochemie a hematologie vyhlásila žďárská poliklinika. Laboratoř, která se zabývá biochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu, má být poskytnuta jinému subjektu k samostatnému provozování a řízení na vlastní náklady a rizika i k pobírání výtěžku z této činnosti. Poliklinika, která je příspěvkovou organizací města, má zájem na tom, aby laboratoř provozoval tým profesionálů, kteří budou poskytovat služby na nejvyšší úrovni a zajistí spokojenost klientů. Záměrem je najít subjekt, který nabídne nejlepší podmínky.
Služby laboratoře spočívají zejména ve spolupráci s žadateli o vyšetření, a to od definování požadavků, odběru materiálu až po sdělení výsledků vyšetření. Zařízení slouží lékařům, a to také veterinárním, samoplátcům a dalším subjektům. Podrobné informace ohledně propachtování laboratoře jsou k dispozici na webu žďárské radnice, zájemci se mohou hlásit do 5. srpna.