Rainbow page separator

Zříceninu město zatím nepronajme, osadníci nechtějí přijít o klid

Úterý, 31. Březen 2020

Bystřice nad Pernštejnem / Za roční nájemné ve výši padesát tisíc korun si chtěl zájemce od bystřické radnice pronajmout areál zříceniny hradu Zubštejn nad místní částí města Pivonice. V průběhu letní sezony by tam pořádal různé kulturně-společenské akce, současně by areál rovněž upravil, což znamená zřízení toalet pro návštěvníky, postavení pódia a podobně. Turisté, kteří si míří zříceninu v majetku Bystřice nad Pernštejnem prohlédnout, by i nadále neplatili žádné vstupné.
Proti záměru se postavili pivoničtí obyvatelé, kteří se obávají zejména častého rušení nočního klidu a obecně přílivu lidí do osady. Vedení města proto záležitost odložilo s tím, že zájemce o pronájem se má nejdříve pokusit dohodnout se starousedlíky.
Volně přístupnou a turisticky atraktivní zříceninu pocházející z první třetiny 14. století ročně navštíví odhadem kolem dvaceti až třiceti tisíc lidí. V roce 2011 bylo dokončeno její statické zajištění včetně přístupové trasy, aby návštěvníci neničili zdivo a nehrozilo jim nebezpečí úrazu. Tradičně se na louce pod hradem již dlouhou řadu let koná červencový festival historického šermu, hudby a tance – dříve Bitva o Zubštejn.