Rainbow page separator

Charitní pečovatelské službě slouží nový automobil

Pondělí, 28. srpna 2017

Bystřice nad Pernštejnem / Speciálně uzpůsobený automobil, který více vyhovuje lidem s pohybovými obtížemi, nyní používá charitní pečovatelská služba v Bystřici a okolí. Nákup nového vozidla se uskutečnil díky pomoci Kraje Vysočina, Nadace ČEZ a dárců, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku. Nový automobil vystřídal vozidlo, které v terénní pečovatelské službě fungovalo od roku 2008 a již dosloužilo.
Pečovatelky auto využívají především pro zajištění obědů, přesuny mezi klienty a zajištění dalších základních činností služby. Služba poskytuje péči lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a svoji domácnost.
„V současné době poskytujeme služby uživatelům z Bystřice nad Pernštejnem a Žďáru nad Sázavou a do dojezdové vzdálenosti patnáct kilometrů od těchto měst,“ přiblížila sociální pracovnice charitní pečovatelské služby Monika Šemberová.