Rainbow page separator

Charita poděkuje veřejnosti

Úterý, 22. září 2009

Charita Česká republika pořádá i v le;;tošním roce propagační a osvě;;tovou kampaň s názvem DEN CHARITY.  Kampaň se koná v období svátku sv. Vincence – zakladatele charitního díla (tj. 27.9.). V roce 2009 připadl...

Ponorka poskytuje své služby již odděleně

Pondělí, 21. září 2009

Název Ponorka – centrum prevence do současné doby používalo jak nízkoprahové zařízení pro děti a  mládež (dále jen NZDM) tak programy primární prevence rizikového chování i přes;;to, že došlo již v roce 2007 k...

Drzost zlodějů a podvodníků nezná mezí

Úterý, 1. září 2009

Žďár nad Sázavou / V souvislosti se zvyšujícím se počtem případů loupeží a krádeží, se policisté rozhodli apelovat na obyvatelé jednotlivých obcí.

Vírská přehrada

Úterý, 29. září 2009

Mohutná stavba na Vírem zcela změnila zdejší krajinu a za;;topila překrásné údolí kolem Chudobína.  V roce 1949 začala příprava základů be;;tonové hráze, která je dnes třetí nejvyšší hrází u nás (76,5m). Materiál na staveniště...

ZUBŠTEJN

Úterý, 22. září 2009

Hrad, nazývaný latinsky Lapis – Kámen, byl vystavěn goticky zřejmě až ve 14. st. (podle nalezené keramiky, první zpráva o něm je z r. 1344) a patřil pánům z Medlova. Střežil zde hlavní osu...

HRAD DALEČÍN

Pátek, 18. září 2009

Zřícenina gotického hradu na levém břehu řeky Svratky působí dodnes romanticky a velkolepě.

MUZEUM KNIHY Žďár nad Sázavou

Pondělí, 14. září 2009

Stálá expozice Národního muzea Praha.

HRAD PERNŠTEJN

Úterý, 8. září 2009

Pohádkový goticko-renezanční hrad, reprezentační sídlo rodu Pernštějnů, v 16. s;;toletí nejbohatšího a nejmocnějšícho rodu Českého království.