Rainbow page separator

Žďárské vrchy tipy na výlet

Borová a Lucký vrch: Skvosty na severovýchodě Žďárských vrchů

Úterý, 23. listopadu 2010

Na samém okraji Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy leží obec Borová. Pro svoji vzdálenost od okresního města bývá někdy turisty poněkud opomíjena, ale něco přes třicet kilometrů jízdy autem a necelá hodina za volantem za...

Za skrytými krásami Žďárska a Novoměstska

Pondělí, 30. srpna 2010

Výlet za méně známými krásami Žďárska a Novoměstska je nejlepší absolvovat celý pěšky s tím, že na start i pak ze cíle nás ze Žďáru nad Sázavou dopraví vlak. Jelikož se ale jedná o trasu...

SOCHY od žďárského umělce MICHALA OLŠIAKA

Pátek, 18. června 2010

Při svých ;;toulkách po Žďársku můžete v lesích i v obcích narazit na mohutné plastiky z be;;tonu. Jejich au;;torem je sochař Michal Olšiak, rodák ze Žďáru nad Sázavou. MAPA  “nejen sochy Michala Olšiaka” Socha...

Lesy Vojnoměstecka a cesta Karla Havlíčka Borovského

Úterý, 15. června 2010

Výchozím místem pro túru západní částí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy může být jak městys Vojnův Městec, tak nedaleký Krucemburk. Zvolíme-li Vojnův Městec, zabere nám cesta autem ze Žďáru nad Sázavou přibližně čtvrt hodiny jízdy po...

RONOV – zřícenina

Pondělí, 31. května 2010

Ronov nad Sázavou / Zříceninu gotického hradu z poč. 14. s;;tol. najdete 13 km západně od Žďáru nad Sázavou. Vede k němu nenápadná stezka podél Losenického po;;toka. Vstup do ;;toho;;to zeleného království je z důvodu blízké...

Přírodní památka NÁVESNÍK a vodní nádrž HAMRY

Čtvrtek, 8. dubna 2010

Na území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, v okrese Chrudim se nacházejí dvě vodní plochy, které zcela jistě s;;tojí za zhlédnutí. Výchozím bodem pro zhruba třináctikilometrovou trasu je vesnička Vor;;tová, která je od Žďáru nad...

ŠTÍŘÍ DŮL – utajená krása mimo turistickou značku

Sobota, 27. března 2010

Přírodní rezervace Štříří důl je hluboce zaříznuté údolí Štírového po;;toka, které se táhne od rybníka Malé Dářko až k údolní nivě řeky Doubravy. Chceme-li si tu;;to unikátní přírodní atrakci prohlédnout, ideálním výchozím bodem je vesnička...

ČTYŘI PALICE

Pondělí, 18. ledna 2010

Přírodní rezervaci Čtyři palice najdeme východním směrem od obce Křižánky a je součástí CHKO Žďárské vrchy. Ta;;to oblast byla v roce 1990 vyhlášena přírodní rezervací, zaujímá rozlohu 7,36 ha a je v nadmořské výšce 628...

MILOVSKÉ PERNIČKY

Úterý, 5. ledna 2010

Skalní útvar v lesním komplexu asi 1,5 km severovýchodně od obce Křižánky byl v roce 1977 vyhlášen přírodní památkou.Tvoří je skupina tří větších a dvou menších bloků, stupňovitě odsazených ve svahu do údolí řeky...

Lovecký zámeček KARLŠTEJN

Středa, 2. prosince 2009

Zámek leží na úpatí Žďárských vrchů, 2 km východně od města Svratka.His;;torie loveckého zámečku spadá do počátku 18. s;;toletí, kdy byla vybudována kaple sv. Jiljí. Při kapli začal r. 1776 tehdejší majitel rychmburského panství...

RADOSTÍNSKÉ RAŠELINIŠTĚ

Čtvrtek, 15. října 2009

Asi 1 km severovýchodně od obce Radostín se nachází nejrozsáhlejší komplex rašelinišť na Žďársku. Leží na plochém rozvodí, z něhož jsou odváděny vody jednak do rybníka Velké Dářko a do řeky Sázavy a jednak do...

HRAD AUERŠPERK

Pátek, 9. října 2009

Nedaleko Bystřice nad Pernštejnem 4 km po modré turistické můžete dojít na mís;;to, kde stával hrad, ze kterého se dochovaly nevelké zbytky věže a terénní nerovnosti. Zřícenina se nachází na vyvýšenině obtékané ze tří stran...

ROZHLEDNA KARASÍN

Pondělí, 5. října 2009

Dominanta nad Karasínem vznikla v roce 2002. Stavba třicetimetrové rozhledny se čtyřhranným půdorysem započala 15. února, otevřena byla 25. května 2002 a stala se tak spolu s lyžařským areálem jedním z nejnavštěvovanějších míst Vysočiny. Rozhledna...